Farewell

FAREWELL (fare·well) noun 1: a wish of well-being at parting 2 a : an act of departure b : a formal occasion honoring a person about to leave or retire

Mr. Dream Boy

(Tagalog) Itong paksa na ito ay sinulat ko dahil sa isang proyekto namin sa Pagbasa kung saan kami ay magsusulat ng mga katangian na gusto naming taglayin ng isang pinapangarap naming lalaki. Sana magustuhan niyo at masiyahan kayo sa pagbabasa.

In the Rain

This is the continuation of my previous poem, "Love, Just Like the Rain, Love" where in this work you can see the thoughts of the characters are conveyed in a poem. This is just short but I hope you'll like it.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑